Na dobry początek

Miło mi poinformować, że Zarząd Szczecińskiego WOPR postanowił powołać do życia „Szczecińska Szkołę Ratownictwa Wodnego” w skrócie SzSRW.

SzSRW to struktura organizacyjna mająca na celu zintegrowanie działań szkoleniowych na terenie Szczecina. Zróżnicowany poziom szkolenia, brak w programie szkoleń uwzględniania specyfiki pracy na terenie Szczecina i wreszcie narastająca dzika konkurencja pomiędzy instruktorami przyczyniła się zdaniem Zarządu SzWOPR do obniżenia poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów kursów ratowniczych. Odbijało się to również zróżnicowanym poziomem umiejętności ratowników zatrudnianych na szczecińskich kąpieliskach.

Inicjatywa grupy instruktorów zmierzająca do stworzenia struktury, w ramach SzWOPR, odpowiedzialnej za jakość i skuteczność szkoleń ratowniczych została zaakceptowana przez członków zarządu.

Idea jednakowej stałej ceny przy jednoczesnym jednolitym programie szkoleniowym i wspólnych zasadach metodyki prowadzenia zajęć przyniesie efekt w postaci lepiej wyszkolonych ratowników i satysfakcji uczestników szkoleń.

Życząc powodzenia w realizacji idei SzSRW dziękuję wszystkim instruktorom zaangażowanym w tworzenie szkoły
Prezes Zarządu Szczecińskiego WOPR
Jacek Kleczaj

08/2/2016